voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

Verkiezing Provinciale Staten 2 maart 2011

 

 

Het is weer voorbij, die mooie verkiezingstijd. De affiches kunnen in de papiercontainer, dat wil zeggen de gebruikte affiches. De ongebruikte hebben we misschien al gauw nodig, bij de komende Kamerverkiezing.

kliko

In Wirdum stonden op zondag 13 februari de borden nog te wachten op beplakking; ruimte genoeg, voorlopig.

Wirdum IMG_2099_560

Intussen was het enige bord in Grou al aardig vol; en dan te bedenken dat er 13 partijen deelnemen aan de verkiezingen.

Grou_IMG_2101_560

Gelukkig zijn de borden in Wirdum nu ook beplakt.

Wirdum IMG_2099_560-2

 

Gemeenteraadsverkiezing 3 maart 2010

 

Op verschillende plaatsen in de gemeente worden de kiezers bedankt

kiezers bedankt

En daar is dan de uitslag, boven de hoofden van de lijsttrekkers

uitslag02

De stekker moet er volgens Martin Frensel weer in

stekker erin

Ruimte voor ondernemen

D66 Boarnsterhim wil ervoor zorgen, dat de investeringen in een beter ondernemersklimaat minimaal op peil blijven Juist in deze economisch moeilijke periode.
Ondanks de ontstane situatie, waarin de huidige raad  en het laatste college van PvdA en CDA ervoor gezorgd hebben, dat de stekker eruit moest worden getrokken, de gemeente daarmee  financieel gezien onder curatele werd gesteld en de artikel-12-status werd aangevraagd, wil D66 met klem aandacht vragen om te blijven investeren in ‘ruimte voor ondernemen’.

VNO-NCW Friesland heeft dit eerder als volgt geformuleerd: ‘Een vitaal ondernemersklimaat vraagt niet alleen om een besluitvaardige gemeente, maar ook om een gemeente met een actieve actieradius’. Daarmee bepleitten de Friese werkgevers vergroting van de bestuurskracht en grotere gemeenten.  Bezuinigingen die de economie in Boarnsterhim verder schade toe brengen passen dan ook niet, vindt D66.

Het behoud van werkgelegenheid en het ruimte geven aan ondernemerschap zijn kurken waarop de gemeente voor een belangrijk deel drijft. D66 ziet voldoende kansen in de gemeente Boansterhim om invulling te geven aan deze ambitie. Sterke punten van de gemeente zijn ondermeer:
· Ligging centraal in Friesland
· Infrastructuur en bedrijfsterreinen
· Recreatie en zorg
· Ruimte
· Duurzaamheid als politieke prioriteit
· Ambitie en kracht van ondernemers

 Bezuinigingen op ‘ondernemerschap’ zijn in de visie van D66 zeker in deze crisistijd dan ook absoluut een verkeerd signaal: de dood in de pot. Er moet gezorgd worden voor nieuwe energie en vrijheid voor verantwoord ondernemerschap. Wij hebben vertrouwen in de ondernemers en willen energieke impulsen stimuleren.
Daarom stopt D66 de stekker in ‘ruimte voor ondernemen!’ Anders Ja D66
 

Sommige partijen plakken aan het pluche, maar GL en D66 aan de weg

Zo erg als in Techum, zie foto hiernaast, is het nog niet, maar op de gemeentelijke aanplakborden ontstaan regelmatig lege plekken, als de affiches van GroenLinks of D66 weer eens zijn verdwenen. Op initiatief van GroenLinks hebben we hier een gezamenlijke verklaring over opgesteld:

Verdwenen affiches in Boarnsterhim

Sinds een paar weken verdwijnen op mysterieuze wijze de affiches van D66 en GroenLinks van de door de gemeente

bord in techum

geplaatste borden. D66 en GroenLinks doen dit keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en waren er als nieuwe enthousiaste partijen snel bij om dat kenbaar te maken aan de kiezer. Zowel D66 als GroenLinks verfraaiden de verkiezingsborden zo snel mogelijk met hun affiches. Op raadselachtige wijze verdwijnen deze steeds, terwijl die van de gevestigde partijen muurvast blijven zitten. Het kan nauwelijks meer toeval zijn. Het vermoeden bestaat, dat een onverlaat geen prijs stelt op vernieuwing of dat de affiches zo gewild zijn, dat men niet kan wachten totdat de raambiljetten door de campagnecommissies thuis gebracht worden. Een affiche is te bestellen via de website www.glboarnsterhim.nl of www.d66boarnsterhim.info.

D66 Boarnsterhim biedt mindervaliden vervoer naar de stembus

mindervalideparkeerplaats
politiek leeft in boarnsterhim

De sneeuw is bijna overal weggesmolten, behalve op de parkeerplaats voor minder-validen. Dit bracht ons op het idee mensen in de gemeente die niet zelfstandig het stembureau kunnen bereiken vervoer aan te bieden; een stembusje, maar dan in de vorm van een gewone auto. Rolstoelvervoer kunnen we helaas niet bieden. Wie van het vervoer gebruik maakt stemt uiteraard op de partij van eigen keuze; leuk als dat D66 is, maar dat hoeft absoluut niet.

Wie gebruik wil maken van dit vervoers-aanbod kan tot uiterlijk de dag voor de verkiezingen contact opnemen met de  voorzitter van de afdeling Boarnsterhim van D66, Bert van den Ende:

per telefoon: 0566 622306
of
per mail: voorzitter@d66boarnsterhim.info


Op hetzelfde parkeerterrein zagen we dat de politiek wel degelijk leeft in Boarnsterhim. De PvdA-auto is wat groter dan die van D66, maar of dat ook zal gelden voor het zeteltal in de volgende raad is zeer de vraag.

De Televisiaanse Mens, over vogeltjes en campagne voeren

De mens kan vogeltjes voeren, maar hij voert pas echt de vogeltjes, als hij zichzelf op de TV vogeltjes ziet voeren; zo ongeveer beschreef B.J. Kouwer in 1963, krap 12 jaar na de eerste TV-uitzending in Nederland, de televisiaanse mens. Een politicus kan campagne voeren, maar hij voert pas echt campagne, als hij zichzelf op TV campagne ziet voeren; zo ongeveer dachten de Boarnsterhimster politici toen ze zich op dinsdag 23 februari verzamelden op It Grien in Grou. Omrop Fryslân gebruikte partijleden van alle gezindten als behangetje bij een bijna letterlijk nietszeggende TV-uitzending.

tv00
tv02

23 februari 2010:
Omrop Fryslân op It Grien te Grou. Beelden uit de uitzending.

Na de obligate straatinterviews met toevallige passanten, rolde de omrop de kabels weer op en pakte zijn biezen, de politici in verbijstering achterlatend. Als pleister op de wonde mochten enige van hen 's avonds nog een heel klein zegje doen op de radio, maar ja, radiologische mens klinkt niet zo sexy.

heipaal01

Terwijl op zaterdag 13 februari Sint Piter in Grou veel vreugde bracht in de kinderhartjes, werd in Akkrum tevens gewerkt aan de kinderhersentjes. D66 sloeg symbolisch de eerste paal voor de zo hevig gewenste basisschool.

Een verslag staat bij D66 heit. Er is ook een persbericht.

grou martin1

Lijsttrekker Martin Frensel en nummer twee, Anne Nugteren, trotseren de kou en spreken de zaterdagse shoppers in Grou aan.

 

 

Bert van den Ende, de Boarnsterhimster afdelingsvoorzitter én voorzitter van de campagnecommissie, bezocht ook even de Leeuwarder vrienden.

 

grou03
grou anne
leeuwarden1
leeuwarden2b
leeuwarden2

De D66-kraam trok flink wat belangstelling, hetgeen niet voor elke kraam gold.

leeuwarden3

De eerste vier D66-kandidaten voor de gemeenteraad

Van links naar rechts: Pieter van der Mark (4), Anne Nugteren (2), Martin Frensel (1) en Henk Hijlkema (3). Voor de volledige kandidatenlijst klik hier.

Voor nadere informatie over en van de eerste vier kandidaten klik hier of op de foto

top4

Van de verkiezingscommissie:

Vandaag, 19 januari 2010, is de officiële kandidatenlijst bij de gemeente ingeleverd. De bij de inlevering vereiste bescheiden zijn door de gemeente gecontroleerd en in orde bevonden. Hiermee is de taak van de verkiezingscommissie afgerond.

En hiermee is de deelname van D66 aan de gemeenteraadsverkiezing 2010 in de gemeente Boarnsterhim een feit, een voldongen feit. De teerling is geworpen, we zijn de Rubicon overgestoken, er is geen weg terug.

Een weg terug willen we natuurlijk ook niet: Vooruit, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een ander geluid, anders, ja. Ferme jongens, stoere knapen (m/v), zijn we niet van D66 klaar. De paden op, de lanen in,  vooruit met flinke pas, met stralend oog en blijde zin en goed gevulde tas, kortom, de Route 66.

tas

Nog even en we kunnen niet alleen de paden op, maar ook de kanalen en de meren, met onze goed gevulde tassen.

Wie het buiten te koud vindt kan bij de warme kachel het verkiezingsprogramma van D66 Boarnsterhim lezen; klik op het programma of hier.

programma

Ondersteuningsverklaring

Als een partij nog niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, maar dat in de volgende raadsperiode wel wil zijn, dient een zogenaamde ondersteuningsverklaring getekend te worden door tenminste tien stemgerechtigden. Vandaag, 13 januari 2010, was het zo ver. Veel leden en andere democraten hadden zich bij het gemeentehuis verzameld.

Helaas had de afdelingsfotograaf het geheugenkaartje thuis laten liggen en konden er derhalve geen foto’s bewaard worden van de officiële ondertekening, maar verder is alles goed verlopen; D66 kan dus echt aan de gemeenteraadsverkiezing 2010 in de gemeente Boarnsterhim deelnemen. Dat zal niet onopgemerkt blijven.

Het campagnemateriaal is gearriveerd en ligt in het Boarnsterhimster campagnekantoor gereed. De teksten zijn volgens ons duidelijk.

campagnemateriaal

Anders

Toen ik erachter kwam
   da'k anders was dan
   anderen
En dat dat heel m'n
   leven lang niet zou
   veranderen
Maakte dat mij eerst
   wel een tikkeltje
   nerveus
Maar ja, het was nou
   eenmaal zo, ik had
   geen keus

André van Duin

 

 

[Entree] [Verkiezingen]
gruttos in de Wyldlannen