voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

D66 weer te plak in 18 dorpen

Ruim een jaar geleden fotografeerden we de plakactie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen, zie hier. Het was bitter koud, het land was besneeuwd, het woei hard. Nu werd geplakt voor de verkiezing van de Provinciale Staten. Het was minder koud, maar wel grauw en het woei hard. Dit keer koppelen we een kleine prijsvraag aan de fotoreportage. Wie de 18 dorpen alle juist identificeert maakt kans op één der prijzen. Zie voor deelname en voorwaarden de pagina alle 18 goed.

Provplak00_IMG_2083_560

Provplak01_IMG_2042_320

Dorp 1

Het bord is strategisch geplaatst tussen de hondendrollen. Een onfris begin, maar je moet er wat voor over hebben.

Provplak02_IMG_2044_320

Dorp 2

Martin Frensel, fractieleider van D66 in Boarnsterhim, en Bert van den Ende, voorzitter van D66 in Boarnsterhim, tevens campagneleider, plakken in dit dorp een stuk frisser.

Provplak03_IMG_2049_320

Dorp 3

De aanwakkerende wind zorgt voor een nog frissere plakactie in het volgende dorp. Het lijkt op het spreekwoordelijke behangen tegen de wind in.

Provplak04_IMG_2054_320

Dorp 4

Een brug en een kerk. Niet echt unieke kenmerken van een Fries dorp, maar het zegt toch wel iets. Bert kijkt wel erg tegen Martin op.

Provplak05_IMG_2058_320

Dorp 5

Hé, alweer een kerk. Die staat in het dorp, het aanplakbord niet direct, maar D66 komt zo wel goed tot zijn recht.

Provplak06_IMG_2061_320

Dorp 6

Ook hier heeft de gemeente gemeend dat je de dorpelingen niet met politiek moet lastig vallen. Het bord staat dus veilig buiten de bebouwde kom.

Provplak07_IMG_2065_320

Dorp 7

Het bord staat wel mooi centraal in het dorp, naast de kerk. Stond, moeten we eigenlijk schrijven, want de storm had de poten al bijna uit de grond gerukt, zodat het bord vervaarlijk overhelde. We meldden het bij de gemeente en binnen een kwartier was het bord verwijderd. Op zaterdagmiddag nog wel.

Provplak08_IMG_2068_320

Dorp 8

Nog wel binnen de bebouwde kom, maar niet echt in het centrum.

Provplak09_IMG_2071_320

Dorp 9

Of de omwonenden van dit bord politiek erg actief zijn valt te bezien. In ieder geval hebben wij gedaan wat we konden.

Provplak10_IMG_2075_320

Dorp 10

Alweer is er een kerk te zien. Hans Konst zal zo langzamerhand zijn bekomst hebben van die plakkende D66’ers voor zijn aangezicht.

Provplak11_IMG_2078_320

Dorp 11

Opdat het politieke virus geen verdere slachtoffers kan maken is het aanplakbord geheel in quarantaine geplaatst.

Provplak12_IMG_2080_320

Dorp 12

Waarachtig, hier staat het bord wel weer centraal. Dat was sommigen blijkbaar te veel en die hebben het PvdA-affiche eraf gekrabd. Of zou het spontaan verdwenen zijn? We hebben het wel even gemeld bij een bevriend PvdA-raadslid.

Provplak13_IMG_2081_320

Dorp 13

Het Boarnsterhimster bordenbeleid zorgt op deze plaats weer voor een mooi plaatje en bijna voor een nat pak.

Provplak14_IMG_2088_320

Dorp 14

De kerk in het midden en het bord erbuiten.

Provplak15_IMG_2089_320

Dorp 15

We laten de PvdA maar even buiten beeld, zodat er meer ruimte is voor het landelijke uitzicht.

Provplak16_IMG_2091_320

Dorp 16

Worden de plakkers moe, staat het bord scheef? D66 hangt redelijk horizontaal.

Provplak17_IMG_2093_320

Dorp 17

Hé, Sjoerd is er ook al, die hadden we eigenlijk nog niet verwacht. Hij heeft een zorgelijke rimpel op zijn voorhoofd. Later werd ons alles duidelijk; hij moest vervroegd terugkomen en had iets moeilijks uit te leggen.

Provplak18_IMG_2096_320

Dorp 18

Het bord staat al bijna in Opsterland, maar het dorp moet van de gemeente, ondanks verzet van de D66-fractie in de Raad, naar Heerenveen.

[Entree] [Verkiezingen] [Te plak 2]
gruttos in de Wyldlannen