voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

D66 goed te plak yn 18 doarpen
D66 goed op zijn plaats in 18 dorpen

27 Januari was plakdag. Anne kende het recept van plaksel, Bert leverde de materialen en Peter roerde, terwijl Frits fotografeerde. Eendracht maakt macht, zodat het resulterende plaksel van een voortreffelijke kwaliteit was.

De 18 dorpen van Boarnsterhim hebben alle een bord waarop de affiches geplakt mogen worden; plakken op enige andere openbare plaats is ten strengste verboden en zal worden bestraft, had de gemeente al laten weten. Bij een gevoelstemperatuur van dicht bij het absolute minimum op 18 borden plakken leek ook wel voldoende. We begonnen in Grou. Groenlinks was ons al voor geweest en dat zou bijna overal het geval blijken te zijn.

plaksel

grou01
grou02

aldeboarn01

In Aldeboarn was het bord eerst niet te vinden, omdat we het in het centrum zochten, bij de Tuorkemjitters in de buurt, maar het bleek zich buiten het dorp bij de haven te bevinden. Veel schippers zullen er in deze periode niet komen.

Ook hier kiezen we de rechterbovenhoek van het bord.

In Nes staat het aanplakbord volgens ons eigenlijk niet in Nes, maar in Akkrum Oost.

Hé, geen affiche van Groenlinks? Groenlinks heeft waarschijnlijk een heel milieuvriendelijk plaksel gebruikt; het affiche ligt onder het bord in de sneeuw. We besluiten niet het plekje linksboven te kapen, maar daar Groenlinks terug te hangen, met deugdelijk D66-plaksel. Rechtsboven is intussen gereserveerd. Ja, u leest het goed: gereserveerd.

nes01

nes03

nes02

Dan komt het affiche maar rechtsonder.

nes04

In Akkrum kunnen we weer gewoon rechtsboven plakken en zo te zien binnenkort ook linksboven.

akkrum01

akkrum02

Het volgende dorp in de rij: Terherne

terherne01

terherne02

In Jirnsum plakt D66 dubbelzijdig en kent GB2000 inmiddels zijn plaats.

jirnsum01

jirnsum02

Eén van de kleinere dorpen is Friens, waar voor gemotoriseerd verkeer de weg eindigt. Ook hier verschijnt het aanplakbiljet der democraten.

friens01

friens02

BOUW75 en D66 zijn in Raerd broederlijk verenigd

raerd01

raerd02

De vlek Poppenhúzen bij Aldeboarn lieten we onbeplakt, want dat is geen officieel dorp en heeft derhalve geen aanplakbord, maar Poppenwier werd dubbel bediend.

poppenwier02

poppenwier03

Na controle of het bord in Tersoal wel een achterkant heeft, wordt ook die van een D66-affiche voorzien.

tersoal01

tersoal02

In Sibrandabuorren zag men het verkiezingsbord liever niet in het centrum. De toendra’s van de Lege Geaen komen zo wel mooi uit.

sibrandabuorren01

sibrandabuorren02

Ook het bord van Dearsum staat ver buiten het centrum van het dorp, maar wel mooi op een zichtlocatie langs de weg van de A32 naar Sneek.

dearsum01

dearsum02

In Reduzum staat het bord wel redelijk centraal. Links de doarpshaven, rechts de skoalle, het sportkompleks en de begraafplak. Er lijkt zich in Reduzum een nieuwe partij aangediend te hebben, met boksers.

reduzum01

reduzum02

In Idaerd (met ae) missen we iets linksboven en zien we dat GB2000 naar links is opgeschoven.

idaerd01

idaerd02

Eagum met ea (want Aegum is de Hollandse naam) is naar men zegt het middelpunt van Fryslân, en daarmee uiteraard van de wereld. We zagen het op meer plaatsen: Groenlinks zoekt steun bij de kerk; het zal de PPR-bloedgroep wel zijn. D66 beperkt zich tot de wereldlijke borden.

eagum01

eagum02

In Wergea is de belangstelling voor onze plakwerkzaamheden groot. Het complete tiental van moeder Afke kijkt toe. Overigens ontkennen we met klem dat onze plakactie gesponsord is door Spyker.

wergea01

wergea02

Nog slechts twee dorpen te gaan en dat is maar goed ook, want de wind neemt fors toe en daarmee daalt de gevoelstemperatuur nu onder -273 graden Celsius. De weg die in Warstiens doodloopt is zo smal, dat er speciale passeerplaatsen aangelegd zijn.

warstiens01

warstiens02

Ook in Warten, onze laatste plakplaats, staat het bord  weer ver buiten de dorpskern, zodat een schilderachtige foto ontbreekt. Wel zullen weer vele automobilisten op de Rounwei van de resultaten onzer plaktiviteiten kunnen genieten.

warten01

warten02

In ons verkiezingsprogramma is onder meer te lezen:

De open ruimte tussen Heerenveen en Leeuwarden wordt door D66-kiezers als waardevol beschouwd.

De foto’s hierboven laten niet alleen ons geplak zien, maar vele geven ook een beeld van die open ruimte en van de schoonheid daarvan.

Afficheleed. We hebben eerder wat gegrapt over het plaksel van Groenlinks, zie hierboven bij Nes en Akkrum, maar dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. Net als bij behang dient het vers geplakte goed te drogen; door enige krimp komt alles dan mooi strak te zitten. Gaat het echter regenen of sneeuwen vlak na het plakken, dan krijgen de affiches door uitzetten juist wat rimpels. Gelukkig staat er geen portret van Alexander Pechtold of Martin Frensel op onze affiches, anders hadden deze er meteen jaren ouder uitgezien. Tot overmaat van ramp liet een deel der D66-affiches geheel of gedeeltelijk los. En wie herbevestigde zoveel mogelijk en stelde ons op de hoogte van verloren affiches? Juist, Groenlinks, dank daarvoor.

[Entree] [Verkiezingen] [Te plak]
gruttos in de Wyldlannen