voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

De afdeling Boarnsterhim van de politieke partij Democraten 66 heeft momenteel 19, over het algemeen actieve, leden.

Het bestuur van de afdeling is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Dhr. E.R. (Bert) van den Ende

voorzitter at d66boarnsterhim.info

Bręgepaad 6
9001 DJ  Grou
tel: 0566 622306
 

Secretaris

Mw. J.M. (Jantine) Kuijpers

secretaris at d66boarnsterhim.info

De Wurdze 4
8494 PH  Nes
tel: 0566 841254
 

Penningmeester
a.i.

Dhr. J.H. (Jan) Smittenberg

penninmeester at d66boarnsterhim.info

Rijksweg 59
9011 VB  Jirnsum
tel: 0566 601994

Lid

Mw. A.W. (Anne) Nugteren-Schell

nugterenr at d66boarnsterhim.info

Tjallinga 17
9001 LA  Grou
tel: 0566 624201
 

De website:

Webmaster

Dhr. F.E. (Frits) Zegers

webmaster at d66boarnsterhim.info

Bręgepaad 6
9001 DJ  Grou
tel: 0566 622306
 

[Entree] [Over ons - contact]
gruttos in de Wyldlannen