voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

In ‘t nieuws

De afdeling Boarnsterhim in het nieuws.

 

Staande Mastroute
We hadden zo ons best gedaan om de schrijfwijze Staande Mastroute te vermjden, maar het mocht niet baten, getuige het artikel in het Friesch Dagblad van 1 april 2010:

Fries Dagblad Staandemastroute

De verdwenen affiches blijven het nieuws beheersen

LC verdwenen affiches

Omrop Fryslân besteedde aandacht aan de verdwenen affiches:

omrop verdwenen affiches3

evenals de Leeuwarder Courant:

LC verdwenen affiches 2

en Akkrum.net:

akkrum affiches2

 

midfrieslander vervoer2

 

DeGrouster vervoer

LC3

Bericht in Middelpunt:

hei middelpunt
hei midfrieslander

Akkrum.net meldde:

akkrum

Het eerste bericht komt, met toestemming, uit De Grouster:

receptie 2010

[Entree] [In 't nieuws]
gruttos in de Wyldlannen