voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

De eerste vier

Jirnsum heeft zijn Twee Gemeenten, Amersfoort heeft de Drie Ringen, Rusland had het Machtige Hoopje van Vijf, wij hebben de Eerste Vier op de lijst. Hieronder stellen ze zich zelf voor.

 

martin frensel

Martin Frensel, lijsttrekker

Wie is Martin Frensel?

Een korte introductie van mijzelf. Ik ben 42 jaar, getrouwd, heb twee kleine kinderen en woon in Akkrum.  Na mijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik vooral bij of voor gemeentelijke organisaties gewerkt. Op dit moment werk ik als interim commissiegriffier bij de Provinciale Staten van Fryslân. Daarvoor heb ik gewerk als raadsgriffier in zowel de gemeente Boarnsterhim als de gemeente Zwolle en als adviseur bij een organisatie-adviesbureau. Al deze functies speelden, en spelen, zich af op het snijvlak van de politiek, het bestuur en het management. Altijd interessant omdat het gaat over het functioneren van de samen-leving waar je zelf een onderdeel van bent.

Mijn keuze voor D66 is gebaseerd op de instelling van D66 om pragmatisch te werken aan een samenleving waar mensen ruimte hebben om zelf hun leven in te richten zoals zij dat willen. De overheid is terughoudend maar geeft wel spelregels aan, bijvoorbeeld voor een goede balans is tussen economische ontwikkeling en respect voor mens en natuur.

In de lokale politiek van Boarnsterhim mis ik de pragmatische aanpak om de dingen voor onze inwoners zo goed mogelijk te doen. Te veel is er een houding van wij tegen zij (college partijen tegenover de niet-college partijen). Daardoor is de huidige raad te veel gericht geweest op het steunen of verwerpen van voorstellen van het college. Het gevolg is dat er onvoldoende discussie plaatsvindt over wat de beste oplossing is. Ik ga mij er voor inzetten om de beste oplossingen te bereiken. De beste oplossingen die passen bij de idealen van D66.

 

anne nugteren

Anne Nugteren

50 Jaar geleden ben in Zierikzee geboren, als jongste van een vijftal kinderen. Van Zierikzee uit is Friesland heel ver, maar ik kwam hier via enige stappen: eerst Brabant, toen Noord Holland en uiteindelijk Friesland. Sinds 1997 woon ik in Grou. Ik ben gehuwd en heb twee kinderen.

Ik ben in de gezondheidszorg werkzaam geweest, eerst als verpleegkundige en later  als manager.

Van 1997 tot aan de verkiezingen in 2002 heb ik in de steunfractie van D66 gezeten en heb ik zitting gehad in één van de raadscommissies.
Ik ben lid van de medezeggenschapsraad van OBS De Twa Fisken.

 

henk hijlkema

Henk Hijlkema

Als derde op de lijst van D66, 44 jaar, gehuwd en vader van 3 puberdochters. (En dus heb ik het thuis zwaar te verduren.)

Met ons gezin wonen wij vanaf 1994 in Akkrum. Van origine ben ik verpleegkundige en ik heb mijn opleiding genoten in ziekenhuis ‘De Tjongerschans’ te Heerenveen in welke plaats we ook enige jaren gewoond hebben. In 1992 heb ik de stap naar de ouderenzorg gezet en werd ik  hoofd verzorging in Leppehiem, waar ik met veel plezier heb mogen werken. Vanaf 2000 ben ik als leidinggevende in de Noordoostpolder

 werkzaam geweest bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Na een kleine tussenstap bij Zorggroep Pasana in mijn geboortestreek Noordoost Friesland, ben ik momenteel werkzaam bij Zorggroep Noorderbreedte als locatiemanager van verpleeghuis De Batting in Harlingen. In mijn vrije tijd ben ik vanaf 1994 lid van de vrijwillige brandweer van Akkrum.

De ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan met complexe vraagstukken denk ik goed te kunnen gebruiken in de gemeentepolitiek. Al vanaf het begin dat wij in Akkrum zijn gaan wonen ben ik bijzonder geïnteresseerd in het (politieke) reilen en zeilen van onze gemeente. Commentaar kon ik vanaf de zijlijn altijd gemakkelijk geven. Te gemakkelijk. Vandaar dat ik besloten heb om politiek actief te worden bij de partij die me sinds jaren na aan het hart ligt;  D66. Positief, kritisch maar bovenal realistisch en constructief. Zich niet laten leiden door blinde ambitie en zonder verstikkende dogma’s. Dat is mijn partij. Dat is wat we willen inbrengen in de politieke arena van Boarnsterhim. Juist nu!

 

pieter van der mark

Pieter van der Mark

Ik ben 28 jaar en ik woon sinds 2007 in Nes. Daar woon ik samen met mijn vriendin en twee kinderen Thom (3jr) en Janne (9mnd). Ik geniet elke dag van de prachtige omgeving waarin ik met hen kan leven. Tijdens mijn studie heb ik in Utrecht en Zeist gewoond. Daarvoor groeide ik tot mijn achttiende op in Oerterp. Daar heb ik de liefde voor het Friese platteland ontwikkeld. Het Friese platteland met zijn dorpen en gemeenschappen die zich kenmerken door actieve en betrokken leden.

Sinds mijn studie Journalistiek in Utrecht ben ik altijd gericht op de verbinding tussen burger en politiek. Hoe kan het toch zo zijn dat de veronderstelde kloof maar niet gedicht werd? Toen ik een aantal jaren later de opleiding tot leraar Maatschappijleer volgde aan de Hogeschool van Amsterdam, leerde ik het probleem van meerdere kanten kennen. Die kloof kon bestaan door gebrek aan leiderschap; door gebrek aan kennis en door een gebrek aan verbindingen tussen de politieke elite en de burgers. Het onderwijs moet haar bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling kennis van en verbinding met de politieke elite. Momenteel ben ik leraar maatschappijvakken in het voortgezet onderwijs.

Voor mij bestaat er in de politiek geen andere keuze dan voor D66. We moeten waar maken waar de generatie van de jaren ‘50 – ‘70 ons voor gestreden heeft. Bevrijding van confessionele of andere dogma’s: de réde, het individu en de vrijheid moeten zegevieren. Het onderwijs is daarbij op alle niveaus van belang: mensen moeten de kans krijgen mee te gaan in het succes van de samenleving als geheel. D66 is een positief ingestelde partij, die er geen moeite mee heeft om open te staan voor alternatieven. D66 is redelijk en niet halsstarrig. Wanneer deze boodschap bij een brede doelgroep aanslaat, ben ik, voor wat betreft mijn persoonlijke motivatie, redelijk geslaagd.

[Entree] [Verkiezingen] [1234]
gruttos in de Wyldlannen