voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

Archief

Het archief bevat de volgende archiefkasten (klik op een kast om deze te openen):

Lokaal
Deze kast bevat stukken met betrekking tot gemeentelijke zaken, zoals raadsactiviteiten, gemeentelijke herindeling, gemeenteraadsverkiezingen, stukken met betrekking tot activiteiten van D66 afdeling Boarnsterhim en overige lokale zaken.

Provinciaal
Deze kast bevat stukken met betrekking tot provinciale zaken. Vooralsnog is deze kast leeg.

Rest van de wereld
Deze kast bevat stukken met betrekking tot zaken die het lokaal en provinciaal niveau overstijgen.

Rommelkast
Deze kast bevat stukken die niet in één van de overige kasten thuis horen. Vooralsnog is deze kast leeg.

[Entree] [Archief]
gruttos in de Wyldlannen