voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

D66 heit

Is D66 vader geworden? Nee, maar veel D66’ers zijn wel vader of moeder en  hechten daarom belang aan goed onderwijs in goede schoolgebouwen. Ook de D66’ers die geen kinderen (meer) hebben, zijn van mening dat goed basisonderwijs letterlijk het fundament is van onze vurig bepleite kenniseconomie.

Ambities waren er genoeg in Boarnsterhim. Onder de rook van de A32 zouden de gezondste scholen van Nederland komen, zo breed als je je maar kon voorstellen. Maar Boarnsterhim had het niet zo breed, zeker niet nadat miljoenen gespendeerd waren aan voorbereidingen, plannen, adviezen en wat al niet meer. Op veel plaatsen is het al breed uitgemeten: er is nog geen paal geslagen, geen steen gemetseld.

Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen,
En waarom zou mij dan het leren vervelen?

gaf HiŽronymus van Alphen een zoet kindje in de mond. Spelen doe je niet alleen voor de lol. Dat was ook duidelijk voor de Provo’s die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw met hun speelse, ludieke, acties de aandacht vroegen voor democratisering, vrouwenemancipatie en stadsvernieuwing, om maar eens wat onderwerpen te noemen.

In Boarnsterhim heeft D66 nu ook het ludieke strijdmiddel ingezet. Niet om lollig te wezen, maar om op weer eens een andere manier de aandacht te vestigen op een paar van de grootste schandvlekken van de gemeente, de brede terreinen van de afwezige scholen.

hei01
hei02
hei00 leeg

hei03

Wanneer beginnen de lessen?

hei04

Greenpeace is er niks bij.

hei06 gevaarlijk

De actie was niet van gevaar ontbloot.

hei05

Dat het echt om de locatie in Akkrum gaat is te zien aan de watertoren op de achtergrond.

hei07 champagne

Uiteindelijk klonk er toch nog een knal.

Van links naar rechts: toekomstig leerling Allard, lijsttrekker Martin Frensel, nummer 3 op de lijst Henk Hijlkema, nummer 2 Anne Nugteren, voorzitter Bert van den Ende en nummer 4 op de lijst Pieter van der Mark.

[Entree] [Verkiezingen] [D66 heit]
gruttos in de Wyldlannen