voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

Apendans

Vapendanslakbij het centrum van de landelijke politiek, dus vlakbij het Haagse Binnenhof, bevindt zich een klein straatje met de naam Apendans. Naar verluidt bevonden zich hier in een ver verleden bijgebouwen, zogenaamde appendances, van het hof van de Hollandse graven. De volksmond maakte er Apendans van, ook een mooie naam voor de rubriek met amusante en merckwaerdighe saecken op de appendancesite van D66 Boarnsterhim.

 

Wat staat er, de route of de mast?

Prisma vreemde woordenboek

Aldus SOS, Signalering Onjuist Spatiegebruik, zie www.spatiegebruik.nl. Heb je het over het  ‘vreemde woordenboek’, dan is het woordenboek vreemd, bij een vreemde-woordenboek of een vreemdewoordenboek gaat het om een boek met vreemde woorden. Het is wel aardig dat het verkeerde-woordenboek juist een goed woordenboek is.

En zo moeten we het dus ook niet hebben over een Staande Mastroute; dat zou een route zijn die overeind staat, hetgeen zeker bij een waterweg wat onpraktisch is. Het gaat er natuurlijk om dat de mast overeind staat en dus schrijven we staandemastroute of staande-mastroute. Waarvan akte.

Overigens deed meneer Wink het in het begin van de vorige eeuw wel goed, niet met de staande mast, maar met de vreemde woorden.

Winks vreemde-woordenboek
verkeerde-woordenboek

We hadden nog zo gewaarschuwd: niet op de knieŽn

knielen in Irak

Overduidelijk geen katholiek tafereeltje, of zijn het tellende nonnen? Deze foto uit NRC-Handelsblad van maandag 8 maart laat zien dat men ook in Irak graag op de knieŽn telt. Blijkbaar heeft men daar eveneens onze waarschuwing niet serieus genomen.  Het verschil met Veghel en Akkrum is dat men in Irak de schoenen erbij uittrekt en dat de stembiljetten niet in een kliko gaan maar in een eenvoudige prullenmand.

tellen in akkrum1

Knibbel, knabbel, knuis,
je knielt je knie tot gruis.

Het staat er wel onder, maar het is door de verkleining van het artikel niet goed leesbaar, de foto hiernaast is, zoals de trouwe lezers van De Mid Frieslander ongetwijfeld zullen bevroeden, van Pier van der Heide.

Iedereen telt mee, dat kan woensdagavond heel gezellig worden

iedereen telt mee 2
iedereen telt mee 0

Hiernaast zien we het stemmen tellen in Veghel, vorig jaar. In Brabant zijn ze het knielen wel gewend, maar laten we hopen dat er in Boarnsterhim betere voorzieningen zijn, anders valt het tellen onder de zware beroepen.

De Televisiaanse Mens

Het geheugen wil het vaak wat mooier maken dan het is; vogeltjes en campagne voeren vond ik zo’n aardig taalgrapje, dat mijn herinnering aan de televisiaanse mens van Kouwer wat aangepast werd. Ter verontschuldiging kan ik aanvoeren dat ik het boek Het spel van de persoonlijkheid van B.J. Kouwer zo’n veertig jaar geleden gelezen heb. Prachtig vond ik het. Het boek is gelukkig nog steeds in de handel; de eerste druk stamt uit 1963.

kouwer
spel boek
wat oars lyts

De Friese schrijverskalender 2010 staat helemaal in het teken van D66: wat oars, oftewel wat anders. Op zaterdag 20 februari is in alle vroegte besloten dat het landelijk ook anders moet; het kabinet Balkenende IV is uiteengevallen. Na de gemeenteraadsverkiezingen dus gauw landelijke verkiezingen. Wat oars graag. Ter gelegenheid van de val het gedicht van week 7 uit de Skriuwerskalinder 2010.

anders ja

De Leeuwarder Courant lijkt het met D66 eens te zijn: Ja, Anders.

Overigens stond deze kop bij een artikel over gemeentelijke herindeling. Hierop komen we nog terug. Zie ook de informatie over de debatavond op 11 februari in Hotel Oostergoo te Grou.

ohjee
anders_snor_d67

De afdeling Boarnsterhim van D66
heet Joris Voorhoeve van harte welkom.

 

NRC Handelsblad dinsdag 2 februari 2010:

voorhoeve lid d66

CDA grensvereggend bezig: eg waar!

grensvereggend

Dat het CDA graag de (grenzen van de) gemeente Boarnsterhim wil laten verdwijnen is algemeen bekend.

In eendrachtige samenwerking met de PvdA heeft men daar de laatste jaren naar gestreefd en met succes, maar de voortvarende werkwijze die het CDA nu volgens de eigen website gekozen heeft, is uniek: met trekker en eg verwijdert men de grenzen.

Niet vergeten

Aanmelden kan bij de secretaris van de afdeling:

secretaris
boodschappenlijstje

Grou het Loosdrecht van Leeuwarden?

Het is volgens De Grouster een idee van Klaas van den Berg, de scheidend voorzitter van de Business Club Grou ťn kandidaat van D66 Boarnsterhim. Een mooi idee, maar we zouden natuurlijk ook

loosdrecht

Grouster Jaap Goos, algemeen manager van het succesrijke Friese Merenproject, kunnen eren: Goosdrecht?

In De Mid Frieslander van 5 januari 2010 wordt melding gemaakt van de wens van Warten om zich bij BelgiŽ aan te sluiten. De foto hiernaast stond in De Mid Frieslander. Het was ons al eerder opgevallen dat Warten iets met BelgiŽ had, zie het laatste deel van de domeinnaam: www.warten.be.

warten.be
Belgie om utens

A popo: even tijd voor PoŽzie en Politiek, zie hier.

Raadhuis verkocht

Een opmerkelijk bericht in De Grouster van 1 december 2009. Het raadhuis is al verkocht, voordat de gemeente is opgeheven.

raadhuis

Foto:  Bouwe Brouwer.
Voor rechten klik op foto.

Van de Stifting ta beh‚ld fan it ‚lde riedhŻs yn Grou hadden we nog nooit gehoord; dat bleek geen wonder, want deze stichting is pas op diezelfde dinsdag 1 december 2009 opgericht (bron: De Grouster).

raadhuis verkocht

Who is afraid ...

De Boarnsterhimster webmaster moest bij het zien van de landelijke website van D66 ineens denken aan een ver verleden, toen Pipo de Clown en Klukkluk in Nederland de opinion leaders waren.

D66 is niet bang
D66 zijn niet van de bange

Vakantie

Voor wie tijdens de vakantie niet zonder D66 kan en ook niet zonder vaarwater, hebben we hier een goede suggestie, een camping in een mooi gebied onder Berlijn. Klik op de foto voor nadere informatie.

campingplatz d66

 

[Entree] [Apendans]
gruttos in de Wyldlannen