voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

In de landelijke archiefkast worden stukken bewaard die het niveau van Boarnsterhim en zelfs van Fryslân overstijgen. Alvorens de stukken in stoffige mappen en kasten te stoppen, leggen we ze eerst op de leestafel hieronder. Zoals gebruikelijk komt de nieuwste aanwinst bovenaan.

Leestafel

 

De afdeling Boarnsterhim heeft het condoleanceregister getekend

condoleance

Sophie in ´t Veld
ontvangt Winston Award

Onze privacy staat steeds meer onder druk staat, denk onder andere aan de opslag van internetsurfgegevens, van vingerafdrukken van iedereen, van OV-chipkaartgegevens, van GSM-verkeer en wellicht van autorijgegevens, denk aan het alomtegenwoordig camera-toezicht (met opslag) en wat niet al.

Het is goed dat we in D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld een onvermoeibaar strijder hebben voor onze privacy en overige rechten. Ook in het nietige Boarnsterhim zijn we blij met de mooie prijs, de Winston Award, die Sophie heeft mogen ontvangen.

Sophie in ´t Veld ontvangt Winston Award

Voor de tweede keer in het bestaan van de Big Brother Awards voor grofste privacyschending is er ook een positieve prijs uitgereikt, de Winston Award. Sophie in ´t Veld kreeg de Winston voor haar jarenlange inzet voor bescherming van privacy.

erkenning

De jury kende de Winston, genoemd naar de protagonist uit George Orwell´s boek ´1984´, unaniem toe aan de D66 politica. In ´t Veld krijgt hiermee erkenning voor het feit dat ze al sinds jaar en dag het belang van bescherming van persoonsgegevens op de kaart probeert te zetten.

vrijheid

Het verkondigen van deze boodschap was jarenlang roeien tegen de stroom in. Maar ze merkt dat de publieke opinie langzaam aan het veranderen is. "Ik vind het enorm belangrijk dat iedereen het belang van privacy ziet en dat je niet als een eenzame strijder vecht. Het gaat namelijk niet alleen om het individu maar om de vrijheid van ons allemaal. Je strijdt voor de kwaliteit van de samenleving."

robuust

In ´t Veld zegt te hopen dat ze niet eindigt zoals Winston in ´1984´; vermorzeld door het systeem. "Ik ga ervan uit dat onze samenleving robuuster is dan de samenleving uit het boek van Orwell."

De Big Brother Awards Nederland worden georganiseerd door Bits of Freedom.

 

[Entree] [Archief] [NL en verder]
gruttos in de Wyldlannen