voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

Toekomst

In Boarnsterhim heerst wijd en zijd de opvatting dat de gemeente dient te worden opgeheven en verkaveld over aanpalende gemeentes. D66 snapte niet waarom de gemeente vlak vóór de raadsverkiezingen van 2010 al een opheffingsbesluit wou nemen; volgens ons was er niet zo’n gillende haast, zie de inspraaktekst van Martin Frensel, maar de kaarten waren geschut.

Op deze plaats zullen teksten die van belang zijn voor de discussie over de toekomst van Boarnsterhim beschikbaar zijn.

De hieronder vermelde artikelen zijn alle als pdf-bestand voorhanden. Klik op de naam van het bestand en het artikel wordt in een apart venster geopend. Het kan noodzakelijk zijn een zogenaamd popup-blokkade voor deze website op te heffen.

waarheen leidt de weg

Datum

Bron

Artikel

 

 

 

09-11-2010

D66 Boarnsterhim

Fractiestandpunt herindeling

06-12-2009

Gemeente Boarnsterhim

Raadsvoorstel besluit herindeling

01-12-2009

D66 Boarnsterhim

Inspraak bestuurlijke toekomst

31-08-2009

WagenaarHoes

Gemeente Boarnsterhim

19-06-2009

BügelHajema

Sociaal-geografische samenhang Boarnsterhim

[Entree] [Archief] [Lokaal] [Toekomst]
gruttos in de Wyldlannen