voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

Appendance van de afdelingswebsite

CDA_lolly_klein

Het raadsel ontsluierd.

Dat het CDA zou verliezen, dat zat er wel in en dat hadden ze ook wel verdiend. Maar dat er maar zo weinig stemmen op het CDA werden uitgebracht was toch verbazingwekkend. De oplossing van dit raadsel zagen we op een lolly. Deze lekkernij werd op het grote verkiezings- feest in Leeuwarden, in de nacht van 1 op 2 maart (verkiezingsdag) uitgedeeld. Klik voor de oplossing op de foto.

Nieuws:

3 maart 2011
De verkiezing voor de Eerste Kamer, pardon voor de Provinciale Staten, ligt achter ons. Zowel in Fryslân als in de rest van Nederland heeft D66 het goed gedaan. In de Friese Staten was D66 niet vertegenwoordigd, nu met twee zetels. Driemaal verkiezingen binnen een jaar was wel veel. En dan valt niet uit te sluiten dat er over niet al te lange tijd weer voor de Tweede Kamer gestemd kan worden. Gooi dus de raambiljetten en andere affiches maar niet weg, behalve de gebruikte.

16 februari 2011
We hebben op 15 en 17 februari de verkiezingspamfletten op de aanplakborden in de 18 dorpen van onze gemeente geplakt. Voor een fotoreportage en daaraan gekoppelde prijsvraag zie alhier. Een impressie van de verkiezingsvoorbereiding in Fryslân is te zien in de rubriek Verkiezingen. Wie het provinciaal verkiezingsprogramma van D66 wil lezen moet hier zijn.

10 februari 2011
Naar aanleiding van de zaken rond het binnenklimaat op scholen (zie 8 februari), droomde de webmaster even weg, denkend aan zijn eigen schooltijd in klaslokalen met, althans in de zomer, open ramen, waardoor je de vogeltjes buiten kon horen fluiten en tsjilpen. Was alles toen beter? Gedichten van Ida Gerhardt geven een genuanceerd beeld, zie maar hier.

8 februari 2011
Vier dagen voordat het Astma Fonds er landelijk aandacht voor vroeg, verstuurde de D66-fractie in de Boarnsterhimster gemeenteraad een persbericht waarin gewezen werd op het belang van een goed binnenklimaat in scholen.  D66 heeft het College van B&W een aantal vragen gesteld over het binnenklimaat in de toekomstige scholen in Akkrum en Grou. Deze vragen staan als bijlage bij het persbericht dat hierover verstuurd is.

17 november 2010
De aangekondigde twee maanden radiostilte werden er helaas zes. Geen goede beurt van de webmaster. Gelukkig kijken we in onze gemeente nooit in wrok achterom, maar kijken we slechts positief naar de toekomst. Hoe de gemeentelijke toekomst zal zijn is nog zeer de vraag. Als het aan D66 ligt is het niet de door het College van B&W gewenste toekomst. Onze raadsfractie bepleitte tijdens de raadsvergadring van 9 november een opdeling van de gemeente in vier stukken. Heel kort samengevat: het noordelijk deel naar Leeuwarden, De Lege Geaën naar Sneek (de nieuwe gemeente SW-Fryslân), Aldeboarn naar Opsterland en Akkrum en Terherne naar Skarsterlân (of de nieuwe gemeente Friese Meren). Zie hier voor het volledige standpunt.

8 mei 2010
Deze site, D66Boarnsterhim.info, zal de komende twee maanden niet onderhouden worden. Afdelingsnieuws zal geplaatst worden op D66Boarnsterhim.nl.

13 april 2010
Het standpunt met betrekking tot de staande-mastroute bereikte onder andere het Friesch Dagblad; zie het artikel. Naar aanleiding van het spatiegebruik enige aandacht voor staande mastroutes en vreemde woordenboeken in de Apendans.

1 april 2010
Vandaag zijn landelijk de scenario’s voor miljardenbesparingen bekend geworden. Ditmaal liep Boarnsterhim voor de troepen uit en had het College van B&W de gemeentelijke saneringsplannen reeds gepubliceerd. De fractie van D66 heeft de nodige kritische vragen  over deze voorstellen, alsmede een persbericht met betrekking tot de kosten van de staande-mastroute.

12 maart 2010
Zojuist vernamen we het bericht van het overlijden gisteravond van Hans van Mierlo, één der oprichters van D66 en groot inspirator. In zijn geval is het geen holle frase om te zeggen: we zullen hem missen. Zie een in memoriam, het condoleanceregister en onze bijdrage in het condoleanceregister.

11 maart 2010
Donderdagavond 11 maart werd de nieuwe Raad van Boarnsterhim geïnstalleerd; voor een foto zie alhier. Een beetje laat, maar we tonen ook nog een foto van het stemmen tellen, nee niet in Boarnsterhim, niet in Rotterdam, maar in Irak.

5 maart 2010
Stemmenaantallen per district en per kandidaat zijn door de gemeente gepubliceerd. De voor D66 meest relevante cijfers staan hier in de archiefkast. Wat we vooral niet moeten vergeten: Kiezers bedankt!

5 maart 2010
Een week voor de verkiezingen kwamen we pas op het idee om mindervaliden vervoer naar het stembureau aan te bieden. We kregen daarop veel positieve reacties, onder andere van Kinderman Zorggroep te Grou, die spontaan aanbood te helpen met het vervoer. Kwam ons idee te laat, had iedereen al zelf vervoer geregeld, durfden mensen niet te bellen, hoe het zij, er is geen enkele vervoersvraag bij ons binnengekomen. We komen hier later nog op terug.

4 maart 2010
Blijkbaar leest men in Akkrum de tekst op deze website onvoldoende, want men telt op de knibbels.

4 maart 2010
Helemaal definitief is de uitslag nog niet, maar van deze uitslag werd uitgegaan bij het voorlopig laatste lijsttrekkersdebat dat door de Boarnsterstim werd uitgezonden, vanuit het gemeentehuis. Twee zetels voor D66.

3 maart 2010
Dat waren we niet meer gewend, stemmen met een potlood op een stembiljet. Daarna stonden we ongelovig te kijken, het biljet ging linea recta de vuilcontainer in; bij navraag bleek het de stembus te zijn.

3 maart 2010
00:01 uur Wij moeten nog wachten, maar in Groningen kan men nu al naar de stembus, in de Oosterpoort. Moet Boarnsterhim toch maar aansluiting bij Groningen zoeken?

2 maart 2010
Het afficheleed blijft de gemoederen bezighouden. Vanavond zendt de Boarnsterstim een debat waaraan alle Boarnsterhimster lijstrekkers deelnemen; de uitzending duurt van 8 tot 10 uur en wordt verzorgd vanuit het gemeentehuis. Publiek is welkom en kan ook vragen stellen. Radioluisteraars kunnen telefonisch vragen stellen, aldus de website van de Boarnsterstim.

27 februari 2010
Onder de titel Ruimte voor ondernemen een pleidooi van Martin Frensel voor een goed ondernemersklimaat. In de politiek mag je geen zwakke knieën hebben, maar als iedereen meetelt ligt het gevaar van knieblessures op de loer, zoals de Apendans ons naar aanleiding van het meetellen in Veghel laat zien.

27 februari 2009
Er is nog steeds afficheleed. De affiches van GroenLinks en die van D66 verdwijnen met de regelmaat van de klok van sommige gemeentelijke aanplakborden. Eerst weten we het aan onze onervarenheid met plakken, maar zo langzamerhand zijn we helaas de meest ervaren plakkers van Boarnsterhim geworden. GroenLinks en D66 uiten hier samen hun zorg. Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Akkrum.net pakten het bericht op, zie alhier.

26 februari 2010
Een echt stembusje wordt het niet, maar D66 Boarnsterhim biedt op de dag van de gemeenteraadsverkiezing minder-mobiele stemmers vervoer naar het stemlokaal, zie alhier. De Grouster berichtte er ook al over, zie hier en later ook de MidFrieslander.

24 februari 2010
In de Apendans is de tekening opgenomen die hoort bij het stuk over de televisiaanse mens in het boek Het spel van de persoonlijkheid van Prof. Dr. B.J. Kouwer.

23 februari 2010
Onder de titel over vogeltjes en campagne voeren staat een verslag van een bliksembezoek van Omrop Fryslân aan Grou.

20 februari 2010
Het is gebruikelijk dat landelijke thema’s mede een rol spelen bij provinciale of gemeentelijke verkiezingen, maar na de val van het kabinet Balkenende IV moeten we er zeker voor waken dat de gemeentelijke thema’s de belangrijkste blijven bij de gemeentelijke verkiezingen. Kandidaten van D66 trokken er vanochtend dus weer gewoon op uit om met bewoners van Boarnsterhim te spreken over scholen, herindelingsplannen, artikel-12-status en wat er al niet aan gemeentelijke zaken speelt.

16 februari 2010
D66 Boarnsterhim In ‘t nieuws is voorzien van enige nieuwe berichten.

15 februari 2010
Zojuist sloot het eerste lijsttrekkersdebat op de Boarnsterstim. De lijsttrekkers van PvdA, VVD, FNP en D66 werden aan de tand gevoeld. De webmaster van deze site is in alle onafhankelijkheid van mening dat de lijsttrekker van D66 verreweg de beste ideeën ten toon spreidde en dat ook goed verstaanbaar deed.

14 februari 2010
De debatavond op donderdag 11 februari in hotel Oostergoo was een groot succes. Het verhaal van Hans Engels was duidelijk en to the point, waardoor er na afloop ook een geanimeerde discussie kon ontstaan tussen de ongeveer 40 aanwezigen, leden van D66, maar ook een aantal leden van andere partijen. Een verslag van de avond staat te lezen in  Het huis van Thorbecke in Boarnsterhim. De foto’s die onze huisfotograaf maakte bleken helaas onderbelicht; we hopen nog foto’s van een professionele fotograaf te ontvangen.

13 februari 2010
D66 Boarnsterhim liet een heuse heimachine plaatsen in Akkrum. Onder de titel D66 heit, staat een verslag van de eerste paal die D66 daarmee symbolisch sloeg voor de basisschool in Akkrum; er is ook een persbericht.

9 februari 2010
Morgenochtend zijn we precies drie weken verwijderd van de start der verkiezingen. Nu alvast vragen we aandacht voor de tradionele uitslagenbijeenkomst in het gemeentehuis, op woensdag 3 maart vanaf 21.00 uur.

7 februari 2010
Ook in Boarnsterhim zijn we blij met de inzet van Sophie in ‘t Veld voor de bescherming van onze privacy. Ter gelegenheid van de toekenning van de Winston Award stuurden we Sophie een felicitatie.

7 februari 2010
Politiek straattheater in Grou en Leeuwarden; canvassen, schijnt dat ook wel te heten, naar de mat die in de boksring ligt.

7 februari 2010
Een nieuwe rubriek: Tja. Petra Esser van de PvdA heeft de eer de rubriek te openen, als ze haar licht laat schijnen over het beste wat de PvdA gedaan heeft. Ze blijkt op één lijn te zitten met lijsttrekker Roelf van der Woude.

6 februari
Oh jee, misschien moet alles wel anders, kopt de Leeuwarder Courant van heden in het katern Sneon en Snein. Het slaat op de gemeentelijke herindeling in de Zuidwesthoek. We komen er nog op terug.

5 februari 2010
en zal ook hij eens kunnen meedoen aan de politiek
—ο wat een vreugde!—in de raad en op het forum.
Luidt het slot van een gedicht van Kavafis, dat in de rubriek à popo is opgenomen. In de raad zitten nog geen D66’ers (na 3 maart uiteraard wel), maar op de fora, de marktplaatsen en winkelpleinen zullen ze de komende tijd veelvuldig te vinden zijn, om te beginnen morgen in Akkrum en Grou.

4 februari 2010
De eerste vier op de lijst hebben niet alleen een gezicht, maar ook een stem, waarmee ze zichzelf voorstellen, zie 1234. Overigens is een piepklein plakfilmpje beschikbaar.

4 februari 2010
Hoewel ver verwijderd van het centrum van de landelijke politiek houden we de vinger aan de Haagse pols, hetgeen weer bewezen wordt door ons hartelijk welkom voor Joris Voorhoeve.

2 februari 2010
Het CDA is volgens eigen zeggen grensvereggend bezig. Wat dat is onthult de apendans.

1 februari 2010
BESTUURSKRACHT EN KWALITEIT VAN OPENBAAR BESTUUR
debatavond van D66 over regionale herindeling met Hans Engels

Fusies en herindeling van gemeenten zijn een topic in Fryslân. De aspecten die met kwaliteit te maken hebben staan daarbij voorop. Hans Engels, hoogleraar gemeenterecht en staatsrecht en lid van de Eerste Kamer voor D66, spreekt hierover op 11 februari in Grou.

Zie voor de volledige tekst het persbericht.

1 februari 2010
Het is spreekwoordelijk een lastige klus, behangen tegen de wind in. Affiches plakken lijkt wel wat op behangen. Affiches plakken bij een beginnende sneeuwbui leidt tot problemen, zie hiervoor én voor een dankbetuiging aan Groenlinks bij afficheleed.

28 januari 2010
In de rubriek Verkiezingen in de subrubriek Te Plak staan nu de foto’s van onze plakactiviteiten in alle 18 dorpen.

27 januari 2010
Onder de woordspelige titel D66 goed te plak in 18 doarpen staat een beeldverslag van onze plakactiviteiten in de Boarnsterhimster dorpen.

26 januari 2010
Het verkiezingsprogramma van de afdeling Boarnsterhim van D66 is op de site geplaatst, zodat ieder er nu kennis van kan nemen. Een gevulde tas is ook op de site te vinden.

23 januari 2010
We zijn bijzonder verheugd dat we de specialist op het gebied van het gemeenterecht bereid hebben gevonden ons te informeren over bestuurskracht  en kwaliteit van openbaar bestuur en met ons daarover van gedachten te wisselen. Prof. Mr. J.W.M. (Hans) Engels, hoogleraar gemeenterecht te Leiden en hoogleraar staatsrecht te Groningen én voor D66 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, zal op 11 februari aanwezig zijn op een D66-verkiezingsavond in hotel Oostergoo te Grou. Iedereen is welkom, nadere informatie volgt, maar houd deze avond vast vrij.

19 januari 2010
Soms staat de wereld op zijn kop, maar ...

19 januari 2010
De verkiezingscommissie heeft haar werkzaamheden beëndigd: de kandidatenlijst is ingeleverd en in orde bevonden. Deelname van D66 aan de gemeenteraadsverkiezing in Boarnsterhim is daarmee een feit.

19 januari 2010
De eerste vier kandidaten van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 tonen hun ware gezicht. Oh ja, en niet vergeten!

18 januari 2010
Goosdrecht.

15 januari 2010
Eergisteren hadden we het al over de kandidatenlijst, maar hoe ziet die eruit? En hoe oud zijn de kandidaten en waar wonen ze? Op al die vragen wordt antwoord gegeven in de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 te Boarnsterhim.

14 januari 2010
Eind 2009 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Penningmeester Leony Wuite-Geurtse droeg haar functie over aan Anne Nugteren-Schell, secretaris Feike Jellema werd opgevolgd door Jantine Kuipers en voorzitter Martin Frensel droeg, na aanvaarding van het lijsttrekkerschap bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, zijn functie over aan Bert van den Ende. Feike Jellema en Jan Smittenberg werden tot lid van het bestuur  benoemd. De huidige bestuurssamenstelling staat in de nieuwe rubriek over ons.

13 januari 2010
Gewaarmerkte kopieën van identiteitsbewijzen, handtekeningen onder toezicht van de ambtenaar. Nee, geen huwelijksvoltrekking, maar een noodzakelijk onderdeel van de inschrijving van de kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Boarnsterhim op 3 maart 2010. Zie hier.
Bij de links is een verwijzing opgenomen naar de weblog van wethouder Van Beek op de gemeentelijke website www.boarnsterhim.nl.

11 januari 2010
Winter in Fryslân, maar de afdeling weet raad met de OO-D66.

9 januari 2010
Het campagnemateriaal is deels gearriveerd; neem een kijkje in het campagnekantoor.

5 januari 2010
Wat heeft Warten met België; een originele kijk op de herindeling, zie hier. Nu Heerenveen en Smallingerland openlijk flirten en er geen been in zien om één gemeente te vormen, al ligt Opsterland tussen beide delen in, wordt het idee om het watersportdorp Grou met het eiland Saba samen te voegen wellicht ook bespreekbaar.

5 januari 2010
Een nieuwe rubriek: in ‘t nieuws, waarin melding gemaakt zal worden van berichten in de media waarin onze afdeling een rol speelt. Om te beginnen een artikel in De Grouster over de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die bezocht werd door onder anderen de oude voorzitter Martin Frensel en de nieuwe voorzitter Bert van den Ende, die overigens ouder is dan de oude voorzitter.

11 december 2009
Tucholsky op het Binnenhof.

6 december 2009
Raadhuis Boarnsterhim verkocht;
Raadsvoorstel bestuurlijke herindeling;
Tekst inspraak bestuurlijke toekomst.

November 2009
Niet bang;
Vakantietip;
Rapport Wagenaar-Hoes;

Rapport Bügel-Hajema.

 

[Entree]
gruttos in de Wyldlannen